Narušení prevence

Preemptivní přístup k zabezpečení sítě používaný k identifikaci potenciálních hrozeb a reagování na ně k zastavení, nebo alespoň k omezení, poškození nebo narušení.


Intrusion Prevention

A preemptive approach to network security used to identify potential threats and respond to them to stop, or at least limit, damage or disruption.

Použito v metodice