Nástroj SIEM

Bezpečnostní informace a nástroj pro správu událostí

Aplikace, která poskytuje schopnost shromažďovat bezpečnostní data z komponent informačního systému a prezentovat tyto údaje jako aktivační informace prostřednictvím jediného rozhraní.


SIEM Tool

Security Information and Event Management Tool

Application that provides the ability to gather security data from information system components and present that data as actionable information via a single interface.

Použito v metodice