Nástroje pro snížení auditu

Předprocesory určené ke snížení objemu záznamů o auditu pro usnadnění manuálního přezkoumání. Před kontrolou zabezpečení mohou tyto nástroje odstranit mnoho záznamů o auditu, o nichž je známo, že mají malý bezpečnostní význam. Tyto nástroje obvykle odstraňují záznamy generované určitými třídami událostí, například záznamy generované nočními zálohami.


Audit Reduction Tools

Preprocessors designed to reduce the volume of audit records to facilitate manual review. Before a security review, these tools can remove many audit records known to have little security significance. These tools generally remove records generated by specified classes of events, such as records generated by nightly backups.

Použito v metodice