Název souboru Anomaly

1. Nesoulad mezi hlavičkou interního souboru a jeho externím rozšířením.

2. Název souboru neslučitelný s obsahem souboru (např. přejmenování grafického souboru s negrafickým rozšířením.


File Name Anomaly

1. A mismatch between the internal file header and its external extension. 

2. A file name inconsistent with the content of the file (e.g., renaming a graphics file with a non-graphical extension.


Použito v metodice