Neautorizovaný přístup

Vyskytuje se, když uživatel, legitimní nebo neoprávněný, přistupuje k prostředku, který uživatel nesmí používat.


Unauthorized Access

Occurs when a user, legitimate or unauthorized, accesses a resource that the user is not permitted to use.

Použito v metodice