Nedůvěryhodný proces

Proces, který nebyl vyhodnocen nebo prozkoumán pro správnost a dodržování bezpečnostní politiky. Může obsahovat nesprávný nebo škodlivý kód, který se pokouší obejít bezpečnostní mechanismy.


Untrusted Process

Process that has not been evaluated or examined for correctness and adherence to the security policy. It may include incorrect or malicious code that attempts to circumvent the security mechanisms.

Použito v metodice