Neformální bezpečnostní politika

Popis přirozeného jazyka, případně doplněný matematickými argumenty, prokazující korespondenci funkční specifikace s vysokou úrovní designu.


Informal Security Policy

Natural language description, possibly supplemented by mathematical arguments, demonstrating the correspondence of the functional specification to the high-level design.

Použito v metodice