Nehmotné vlastnictví

Nehmotný majetek, který patří podniku k jeho výhradnímu použití.


Intellectual Property

Intangible assets that belong to an enterprise for its exclusive use.

Použito v metodice