Nejistota

Obtížnost předpovědět výsledek kvůli omezené znalosti všech komponent.


Uncertainty

The difficulty of predicting an outcome due to limited knowledge of all components.

Použito v metodice