Nejnižší oprávnění

Zásada, že architektura zabezpečení by měla být navržena tak, aby každá entita získala minimální systémové prostředky a oprávnění, které musí účetní jednotka vykonávat.


Least Privilege

The principle that a security architecture should be designed so that each entity is granted the minimum system resources and authorizations that the entity needs to perform its function.

Použito v metodice