Nenáročná údržba

Údržbářské činnosti prováděné jednotlivci komunikujícími prostřednictvím sítě, buď externí síť (např. Internet) nebo interní síť.


Non-Local Maintenance

Maintenance activities conducted by individuals communicating through a network, either an external network (e.g., the Internet) or an internal network.

Použito v metodice