Nenáročná údržba

Údržbářské činnosti prováděné jednotlivci komunikujícími prostřednictvím sítě, buď externí síť (např. Internet) nebo interní síť.

Použito v metodice