Neoprávněné zveřejnění

Událost zahrnující vystavení informací subjektům, které nemají oprávnění k přístupu k informacím.


Unauthorized Disclosure

An event involving the exposure of information to entities not authorized access to the information.

Použito v metodice