Neoprávněné zveřejnění

Událost zahrnující vystavení informací subjektům, které nemají oprávnění k přístupu k informacím.

Použito v metodice