Neorganizační uživatel

Uživatel, který není organizačním uživatelem (včetně veřejných uživatelů).


Non-Organizational User

A user who is not an organizational user (including public users).

Použito v metodice