Nepodané údaje

Data zahrnuta v autentizačním tokenu, kromě digitálního podpisu.


Unsigned Data

Data included in an authentication token, in addition to a digital signature.

Použito v metodice