Nepopření

Je bezpečnostní služba, kterou subjekty zapojené do komunikace nemohou popřít, že se na ní podílela.

Konkrétně odesílající entita nemůže popřít, že poslala zprávu (non-repudiation s důkazem původu) a přijímající subjekt nemůže popřít, že obdržel zprávu (non-repudiation with proof of delivery).

Použito v metodice