Nepopření

Je bezpečnostní služba, kterou subjekty zapojené do komunikace nemohou popřít, že se na ní podílela.

Konkrétně odesílající entita nemůže popřít, že poslala zprávu (non-repudiation s důkazem původu) a přijímající subjekt nemůže popřít, že obdržel zprávu (non-repudiation with proof of delivery).


Non-Repudiation

Is the security service by which the entities involved in a communication cannot deny having participated.

Specifically, the sending entity cannot deny having sent a message (non-repudiation with proof of origin), and the receiving entity cannot deny having received a message (non-repudiation with proof of delivery).

Použito v metodice