Nesprávné soubory

Technika používaná k maskování obsahu souboru změnou názvu souboru na něco neškodného nebo změnou jeho rozšíření na jiný typ souboru, což nutí examinátora identifikovat soubory podle podpisu versus příponu souboru.


Misnamed Files

A technique used to disguise a file’s content by changing the file’s name to something innocuous or altering its extension to a different type of file, forcing the examiner to identify the files by file signature versus file extension.

Použito v metodice