Netcentrická architektura

Komplexní systém systémů složený z podsystémů a služeb, které jsou součástí neustále se vyvíjející, složité komunity lidí, zařízení, informací a služeb propojených sítí, která zlepšuje sdílení informací a spolupráci. Subsystémy a služby mohou nebo nemusí být vyvinuty nebo vlastněny stejnou entitou a obecně nebudou trvale přítomny během celého životního cyklu systému systémů. Příklady této architektury zahrnují architektury orientované na služby a cloud computing architektury.


Net-centric Architecture

A complex system of systems composed of subsystems and services that are part of a continuously evolving, complex community of people, devices, information and services interconnected by a network that enhances information sharing and collaboration. Subsystems and services may or may not be developed or owned by the same entity, and, in general, will not be continually present during the full life cycle of the system of systems. Examples of this architecture include service-oriented architectures and cloud computing architectures.

Použito v metodice