Netcentrická architektura

Komplexní systém systémů složený z podsystémů a služeb, které jsou součástí neustále se vyvíjející, složité komunity lidí, zařízení, informací a služeb propojených sítí, která zlepšuje sdílení informací a spolupráci. Subsystémy a služby mohou nebo nemusí být vyvinuty nebo vlastněny stejnou entitou a obecně nebudou trvale přítomny během celého životního cyklu systému systémů. Příklady této architektury zahrnují architektury orientované na služby a cloud computing architektury.

Použito v metodice