Neúmyslné zveřejnění

Typ incidentu zahrnujícího náhodné vystavení informací osobě, která nemá oprávnění k přístupu.


Inadvertent Disclosure

Type of incident involving accidental exposure of information to an individual not authorized access.

Použito v metodice