Neúplná kontrola parametrů

Systémová chyba, která existuje, když operační systém nekontroluje všechny parametry plně za účelem přesnosti a konzistence, čímž je systém zranitelný vůči pronikání.


Incomplete Parameter Checking

System flaw that exists when the operating system does not check all parameters fully for accuracy and consistency, thus making the system vulnerable to penetration.

Použito v metodice