Nevyhnutelné riziko

Úroveň rizika nebo expozice bez zohlednění akcí, které vedení podniklo nebo mohlo podniknout (např. Provádění kontrol).


Inherent Risk

The risk level or exposure without taking into account the actions that management has taken or might take (e.g., implementing controls).

Použito v metodice