Nezařazené

Informace, které nebyly stanoveny podle E.O. 12958 v platném znění nebo v jakémkoli předcházejícím příkazu požadovat ochranu před neoprávněným zveřejněním a která není označena jako klasifikovaná.

Použito v metodice