Nezařazené

Informace, které nebyly stanoveny podle E.O. 12958 v platném znění nebo v jakémkoli předcházejícím příkazu požadovat ochranu před neoprávněným zveřejněním a která není označena jako klasifikovaná.


Unclassified

Information that has not been determined pursuant to E.O. 12958, as amended, or any predecessor order, to require protection against unauthorized disclosure and that is not designated as classified.

Použito v metodice