NIAP

Národní partnerství pro poskytování informací

Národní partnerství pro poskytování informací (NIAP) dohlíží na národní program, který vyhodnocuje produkty informačních technologií (COTS) na trhu v souladu s mezinárodními společnými kritérii.

Tento program zahrnuje program pro hodnocení a ověřování společných kritérií (CCEVS or Scheme) řízený NIAP, národní program pro vývoj profilů ochrany, metodik hodnocení a politik, který zajišťuje dosažitelné, opakovatelné a testovatelné bezpečnostní požadavky.


NIAP

National Information Assurance Partnership

The National Information Assurance Partnership (NIAP) oversees a national program to evaluate Commercial Off-The-Shelf (COTS) Information Technology (IT) products for conformance to the international Common Criteria.

This program includes the NIAP-managed Common Criteria Evaluation and Validation Scheme (CCEVS or Scheme), a national program for developing protection profiles, evaluation methodologies, and policies that ensures achievable, repeatable, and testable security requirements.

Použito v metodice