NII

Národní informační infrastruktura

Celostátní propojení komunikačních sítí, počítačů, databází a spotřební elektroniky, které uživatelům poskytují obrovské množství informací.

Zahrnuje veřejné i privátní sítě, internet, veřejnou komutační síť a kabel, bezdrátovou a satelitní komunikaci.


NII

National Information Infrastructure

Nationwide interconnection of communications networks, computers, databases, and consumer electronics that make vast amounts of information available to users.

It includes both public and private networks, the Internet, the public switched network, and cable, wireless, and satellite communications.

Použito v metodice