NIST

Národní institut pro standardy a technologie

Vypracovává testy, zkušební metody, referenční data, implementace důkazů koncepce a technické analýzy s cílem podpořit vývoj a produktivní využití informačních technologií.


NIST

National Institute for Standards and Technology

Develops tests, test methods, reference data, proof-of concept implementations, and technical analyses to advance the development and productive use of information technology.

Použito v metodice