Nízká pravděpodobnost detekce

Výsledek opatření používaný ke skrytí nebo maskování úmyslných elektromagnetických přenosů.


Low Probability of Detection

Result of measures used to hide or disguise intentional electromagnetic transmissions.

Použito v metodice