Nízký dopad

Ztráta důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti, u nichž lze očekávat, že budou mít omezený nepříznivý vliv na organizační operace, organizační aktiva, jednotlivce, jiné organizace nebo zájmy Spojených států v oblasti národní bezpečnosti; tj.,

1) Způsobuje zhoršení schopnosti misí v rozsahu a trvání, které organizace mohou vykonávat své primární funkce, avšak účinnost funkcí je výrazně snížena.

2) Výsledkem je menší škoda na organizačních aktivách.

3) Výsledkem je menší finanční ztráta.

4) Výsledkem je drobná újma jednotlivců.

Použito v metodice