NLZ

No-Lone Zóna

Prostor, který musí být obsazen dvěma nebo více vhodně vyčištěnými osobami, které zůstávají na dohledu.


NLZ

No-Lone Zone

Area, room, or space that, when staffed, must be occupied by two or more appropriately cleared individuals who remain within sight of each other. 

Použito v metodice