NLZ

No-Lone Zóna

Prostor, který musí být obsazen dvěma nebo více vhodně vyčištěnými osobami, které zůstávají na dohledu.

Použito v metodice