NNTP

Protokol přenosu zpráv o síti

Používá se k distribuci, dotazování, vyhledávání a publikování článků Netnews pomocí spolehlivého stream-založeného mechanismu.

Pro čtenáře pro čtení zpráv umožňuje NNTP vyhledání článků, které jsou uloženy v centrální databázi, a umožňují účastníkům vybrat pouze ty články, které si přejí přečíst.

Použito v metodice