NNTP

Protokol přenosu zpráv o síti

Používá se k distribuci, dotazování, vyhledávání a publikování článků Netnews pomocí spolehlivého stream-založeného mechanismu.

Pro čtenáře pro čtení zpráv umožňuje NNTP vyhledání článků, které jsou uloženy v centrální databázi, a umožňují účastníkům vybrat pouze ty články, které si přejí přečíst.


NNTP

Network news transfer protocol

Used for the distribution, inquiry, retrieval, and posting of Netnews articles using a reliable stream-based mechanism.

For news-reading clients, NNTP enables retrieval of news articles that are stored in a central database, giving subscribers the ability to select only those articles they wish to read.

Použito v metodice