NRBG

Non-deterministický generátor náhodných bitů

RBG, která (při správném fungování) produkuje výstupy, které mají plnou entropii. Kontrast s DRBG. Jiné názvy pro non-deterministické RBG jsou generátory True Random Number (nebo Bit) a jednoduše generátory náhodných čísel (nebo bitů).


NRBG

Non-deterministic Random Bit Generato

An RBG that (when working properly) produces outputs that have full entropy. Contrast with a DRBG. Other names for non- deterministic RBGs are True Random Number (or Bit) Generators and, simply, Random Number (or Bit) Generators.

Použito v metodice