NS / EP Telekomunikační programy

Telekomunikační služby, které slouží k udržení stavu připravenosti nebo k reakci na jakoukoli událost nebo krizi (místní, národní nebo mezinárodní), která způsobuje nebo může způsobit zranění nebo poškození obyvatelstva, poškození nebo ztrátu majetku, nebo ohrožují postoj Spojených států k národní bezpečnostní nebo havarijní připravenosti.

Použito v metodice