NS / EP Telekomunikační programy

Telekomunikační služby, které slouží k udržení stavu připravenosti nebo k reakci na jakoukoli událost nebo krizi (místní, národní nebo mezinárodní), která způsobuje nebo může způsobit zranění nebo poškození obyvatelstva, poškození nebo ztrátu majetku, nebo ohrožují postoj Spojených států k národní bezpečnostní nebo havarijní připravenosti.


NS/EP Telecommunications Programs

National Security Emergency Preparedness Telecommunications Services

Telecommunications services that are used to maintain a state of readiness or to respond to and manage any event or crisis (local, national, or international) that causes or could cause injury or harm to the population, damage to or loss of property, or degrade or threaten the national security or emergency preparedness posture of the United States.

Použito v metodice