NSA schválená kryptografie

Kryptografie, která se skládá z: schváleného algoritmu, implementace, která byla schválena pro ochranu utajovaných informací v konkrétním prostředí a podpůrnou infrastrukturu správy klíčů.


NSA-Approved Cryptography

Cryptography that consists of: (i) an approved algorithm; (ii) an implementation that has been approved for the protection of classified information in a particular environment; and (iii) a supporting key management infrastructure.

Použito v metodice