NSS

Národní bezpečnostní systém

NSS je jakýkoli informační systém (včetně jakéhokoli telekomunikačního systému), který používá nebo provozuje agentura, dodavatel agentury nebo jiná organizace jménem agentury, kde použití nebo operace zahrnuje zpravodajské činnosti, kryptologické činnosti související s národní bezpečností , příkaz a řízení.


NSS

National Security System

A NSS is any information system (including any telecommunications system) that is used or operated by an agency, a contractor of an agency, or another organization on behalf of an agency where the use or operation involves intelligence activities, cryptologic activities related to national security, command and control.

Použito v metodice