Null

Dummy dopis, symbol dopisu nebo kódová skupina vložená do šifrované zprávy pro zpoždění nebo zabránění jeho dešifrování nebo dokončení šifrovaných skupin pro účely přenosu nebo přenosu zabezpečení.


Null

Dummy letter, letter symbol, or code group inserted into an encrypted message to delay or prevent its decryption or to complete encrypted groups for transmission or transmission security purposes.

Použito v metodice