NVD

Národní databáze o zranitelnosti

Úložiště vládních úložísk v USA založené na standardech založených datech správy zranitelnosti. Tato data umožňují automatizaci správy zranitelnosti, měření bezpečnosti a shody.


NVD

National Vulnerability Database

The U.S. government repository of standards-based vulnerability management data. This data enables automation of vulnerability management, security measurement, and compliance.

Použito v metodice