NVD

Národní databáze o zranitelnosti

Úložiště vládních úložísk v USA založené na standardech založených datech správy zranitelnosti. Tato data umožňují automatizaci správy zranitelnosti, měření bezpečnosti a shody.

Použito v metodice