Období ověřování

Maximální přijatelné období mezi jakýmkoli počátečním procesem autentizace a následnými procesy opětovného ověřování během relace jednoho terminálu nebo během období je přístupné.


Authentication Period

The maximum acceptable period between any initial authentication process and subsequent reauthentication processes during a single terminal session or during the period data is being accessed.

Použito v metodice