Období využití příjemce

Časové období během kryptografické zóny symetrického klíče při zpracovávání chráněných informací.


Recipient Usage Period

The period of time during the cryptoperiod of a symmetric key when protected information is processed.

Použito v metodice