Objekt zabezpečení počítače

Sbírka názvů objektů zabezpečení počítače a definic vedených registrační autoritou.


Computer Security Objects Register

A collection of Computer Security Object names and definitions kept by a registration authority.

Použito v metodice