Obnova klíčů

Mechanismy a procesy, které umožňují oprávněným stranám načíst šifrovací klíč používaný k utajení údajů.


Key Recovery

Mechanisms and processes that allow authorized parties to retrieve the cryptographic key used for data confidentiality.

Použito v metodice