Obnova klíčů

Mechanismy a procesy, které umožňují oprávněným stranám načíst šifrovací klíč používaný k utajení údajů.

Použito v metodice