Očekávaný výkon

Jakékoli údaje shromážděné z monitorování a hodnocení jako součást strategie pro průběžné sledování informační bezpečnosti (ISCM).


Expected Output

Any data collected from monitoring and assessments as part of the Information Security Continuous Monitoring (ISCM) strategy.

Použito v metodice