Ocenitel rizika

Jednotlivec, skupina nebo organizace odpovědné za provedení posouzení rizik.


Risk Assessor

The individual, group, or organization responsible for conducting a risk assessment.

Použito v metodice