Ochrana hranic

Sledování a kontrola komunikace na vnějším rozhraní informačního systému za účelem prevence a detekce škodlivé a jiné neautorizované komunikace pomocí zařízení pro hraniční ochranu (např. Proxy, brány, směrovače, firewally, stráže, šifrované tunely).


Boundary Protection

Monitoring and control of communications at the external boundary of an information system to prevent and detect malicious and other unauthorized communication, through the use of boundary protection devices (e.g., proxies, gateways, routers, firewalls, guards, encrypted tunnels).

Použito v metodice