Ochrana osobních údajů

Komerční šifrovací systém, který poskytuje telekomunikaci omezenou ochranu, aby odradil příležitostného posluchače, ale nemůže odolat technicky kompetentnímu kryptanalytickému útoku.


Privacy System

Commercial encryption system that affords telecommunications limited protection to deter a casual listener, but cannot withstand a technically competent cryptanalytic attack.

Použito v metodice