Ochrana souborů

Souhrn postupů určených k zabránění neoprávněnému přístupu, kontaminaci, odstranění, změně nebo zničení souboru nebo jakéhokoli jeho obsahu.


File Protection

Aggregate of processes and procedures designed to inhibit unauthorized access, contamination, elimination, modification, or destruction of a file or any of its contents.

Použito v metodice