Ochranné technologie

Zvláštní funkce a materiály, které jsou zřejmé z poškození, a materiály používané za účelem odhalování neoprávněného zásahu a odrazování od pokusů o kompromis, úpravu, průnik, extrakci nebo nahrazení zařízení pro zpracování informací a klíčového materiálu.


Protective Technologies

Special tamper-evident features and materials employed for the purpose of detecting tampering and deterring attempts to compromise, modify, penetrate, extract, or substitute information processing equipment and keying material.

Použito v metodice