Ochranný distribuční systém

Systém vedení drátu nebo optického vlákna, který obsahuje přiměřená ochranná opatření a nebo protiopatření (např. Akustická, elektrická, elektromagnetická a fyzická), aby umožnila jeho použití pro přenos nešifrovaných informací.


Protective Distribution System

Wire line or fiber optic system that includes adequate safeguards and/or countermeasures (e.g., acoustic, electric, electromagnetic, and physical) to permit its use for the transmission of unencrypted information.

Použito v metodice