Ochranný distribuční systém

Systém vedení drátu nebo optického vlákna, který obsahuje přiměřená ochranná opatření a nebo protiopatření (např. Akustická, elektrická, elektromagnetická a fyzická), aby umožnila jeho použití pro přenos nešifrovaných informací.

Použito v metodice