OCIL

Otevřít seznam interaktivních jazyků

Jazyk SCAP pro vyjádření bezpečnostních kontrol, které nelze vyhodnotit bez nějaké lidské interakce nebo zpětné vazby.


OCIL

Open Checklist Interactive Language

SCAP language for expressing security checks that cannot be evaluated without some human interaction or feedback.

Použito v metodice