Odběratel

Strana, která obdrží pověření nebo token od CSP (poskytovatele pověření) a stane se žadatelem v autentizačním protokolu.


Subscriber

A party who receives a credential or token from a CSP (Credentials Service Provider) and becomes a claimant in an authentication protocol.

Použito v metodice