Odcudzování uživatelského rozhraní

Může se jednat o vyskakovací reklamu, která se ztotožňuje s dialogovým systémem, reklamou, která se vydává za systémovou výstrahu nebo s reklamou, která vystupuje z uživatelského rozhraní aplikace v mobilním zařízení.


User Interface Impersonation

Can be a pop-up ad that impersonates a system dialog, an ad that impersonates a system warning, or an ad that impersonates an application user interface in a mobile device.

Použito v metodice