Odhad rizika

Proces používaný k identifikaci a vyhodnocení rizika a jeho možných účinků.


Risk Assessment

A process used to identify and evaluate risk and its potential effects. 


Použito v metodice