Odolnost informačního systému

Schopnost informačního systému pokračovat v činnosti i v době útoku, a to i v případě zhoršeného nebo oslabeného stavu, a po úspěšném útoku rychle obnovit provozní schopnosti základních funkcí.


Information System Resilience

The ability of an information system to continue to operate while under attack, even if in a degraded or debilitated state, and to rapidly recover operational capabilities for essential functions after a successful attack.

Použito v metodice